Politika privatnosti

Politika privatnosti

Welcome to Kintsugi Marketing!

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i postupke u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem vaših podataka kada koristite naše usluge i informiše vas o vašim pravima u vezi sa privatnošću i o tome kako vas zakon štiti.

Mi koristimo vaše lične podatke kako bismo obezbedili i unapredili uslugu. Korišćenjem usluge, slažete se sa prikupljanjem i upotrebom informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano u sledećim uslovima. Sledeće definicije imaju isto značenje bez obzira na to da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

 • Nalog označava jedinstveni nalog koji je kreiran za vas kako biste pristupili našoj usluzi ili delovima naše usluge.
 • Kompanija (nazvana kao “Kompanija”, “Mi”, “Naša” ili “Naše” u ovom Sporazumu) odnosi se na Sastavi.Me.
 • Kolačići su mali fajlovi koji se smeštaju na vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb sajta, koji sadrže detalje o vašoj istoriji pregledanja na tom veb sajtu među njihovim mnogim upotrebama.
 • Zemlja se odnosi na Srbiju.
 • Uređaj znači bilo koji uređaj koji može pristupiti usluzi, kao što su računar, mobilni telefon ili digitalna tableta.
 • Lični podaci predstavljaju sve informacije koje se odnose na identifikovanu ili identifikovatnu osobu.
 • Usluga se odnosi na veb sajt.
 • Davalac usluge označava bilo koje fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime kompanije. To se odnosi na treće strane kompanije ili pojedince koje kompanija zapošljava radi olakšavanja usluge, pružanja usluge u ime kompanije, pružanja usluga vezanih za uslugu ili pomoći kompaniji u analiziranju načina korišćenja usluge.
 • Podaci o korišćenju odnose se na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo da su generisani korišćenjem usluge ili samom infrastrukturom usluge (na primer, trajanje posete stranici).
 • Veb sajt označava Sastavi.Me, dostupan na www.sastavi.me.
 • Vi znači fizičko lice koje pristupa ili koristi uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u ime kog fizičko lice pristupa ili koristi uslugu, prema potrebi.

Prikupljanje i upotreba vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Tokom korišćenja naše usluge, možemo vas zamoliti da nam pružite određene lične podatke koji se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju vas. Lični podaci mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

 • Email adresu
 • Ime i prezime
 • Broj telefona

Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju se automatski prikupljaju prilikom korišćenja usluge.

Podaci o korišćenju mogu obuhvatiti informacije kao što su Internet protokol adresa vašeg uređaja (npr. IP adresa), vrsta pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikatori uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Kada pristupate usluzi putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni identifikator vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, operativni sistem vašeg mobilnog uređaja, vrstu mobilnog internet pregledača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe, možemo prikupljati informacije koje vaš pregledač šalje prilikom svake posete naše usluge ili kada pristupate usluzi putem mobilnog uređaja.

Tehnologije praćenja i kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja kako bismo pratili aktivnosti naše usluge i sačuvali određene informacije. Korišćene tehnologije praćenja su bekon, tagovi i skripte koje se koriste za prikupljanje i praćenje informacija, kao i za unapređenje i analizu naše usluge. Korištene tehnologije mogu uključivati:

 • Kolačiće ili kolačiće pretraživača. Kolačić je mali fajl smešten na vaš uređaj. Možete instruisati svoj pretraživač da odbije sve kolačiće ili da vas obavesti kada kolačić bude poslat. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke delove naše usluge. Ako niste podesili postavke pretraživača da odbije kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće.
 • Veb bekon. Određeni delovi naše usluge i naših email poruka mogu sadržavati male elektronske fajlove poznate kao veb bekon (takođe poznate kao čista gif, piksel tagovi i jednopikselski gifovi) koji omogućavaju kompaniji, na primer, da broji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili email i za druge srodne statistike veb sajta (na primer, beleženje popularnosti određenog dela i proveru celovitosti sistema i servera). Kolačići mogu biti “trajni” ili “sesijski” kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada idete offline, dok se sesijski kolačići brišu čim zatvorite svoj veb pretraživač.

Mi koristimo i trajne i sesijske kolačiće u sledeće svrhe:

 • Neophodni / Esencijalni kolačići. Ovi kolačići su neophodni da biste koristili usluge dostupne putem veb sajta i omogućavaju vam korišćenje određenih funkcionalnosti. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju zloupotrebu korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste zatražili ne mogu biti obezbeđene, i koristimo ih samo da bismo vam obezbedili te usluge.
 • Kolačići za prihvatanje politike / obaveštenje. Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na veb sajtu.
 • Kolačići funkcionalnosti. Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo vaše izbore kada koristite veb sajt, kao što su pamćenje vaših podataka za prijavljivanje ili jezičke preference. Svrha ovih kolačića je da vam pruži ličnije iskustvo i da izbegnete ponovno unošenje svojih preferencija svaki put kada koristite veb sajt. Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim opcijama u vezi sa kolačićima, posetite našu Politiku kolačića ili odeljak o kolačićima u našoj Politici privatnosti.

Upotreba vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

 • Da obezbedi i održava našu uslugu, uključujući praćenje upotrebe naše usluge.
 • Upravljanje vašim nalogom: upravljanje vašom registracijom kao korisnika usluge. Lični podaci koje pružate omogućavaju vam pristup različitim funkcionalnostima usluge dostupnim vam kao registrovanom korisniku.
 • Za izvršenje ugovora: razvoj, ispunjenje i sprovođenje ugovora o kupovini proizvoda, artikala ili usluga koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora sa nama putem usluge.
 • Kontaktiranje vas: kontaktiranje vas putem emaila, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su obaveštenja putem push notifikacija mobilnih aplikacija o ažuriranjima ili informativnim komunikacijama koje se odnose na funkcionalnosti, proizvode ili ugovorene usluge, uključujući bezbednosna ažuriranja, kada su neophodna ili razumna za njihovu implementaciju.
 • Pružanje vesti, posebnih ponuda i opštih informacija o drugim dobrima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili o kojima ste već pitali, osim ako niste odabrali da ne primate takve informacije.
 • Upravljanje vašim zahtevima: prisustvovanje i upravljanje vašim zahtevima prema nama.

 • Za poslovne transfere: Možemo koristiti Vaše informacije radi procene ili sprovođenja spajanja, otuđenja, restrukturiranja, reorganizacije, likvidacije ili druge prodaje ili prenosa nekih ili svih naših sredstava, bilo kao delatnog preduzeća ili kao deo stečaja, likvidacije ili sličnog postupka, u kojem lični podaci koje o nama posedujemo o korisnicima naše usluge predstavljaju deo prenetih sredstava.
 • Za druge svrhe: Možemo koristiti Vaše informacije u druge svrhe, poput analize podataka, identifikacije trendova u korišćenju, utvrđivanja efikasnosti naših promotivnih kampanja, procene i poboljšanja naše usluge, proizvoda, usluga, marketinga i Vašeg iskustva.

Možemo deliti Vaše lične informacije u sledećim situacijama:

 • Sa pružaocima usluga: Možemo deliti Vaše lične informacije sa pružaocima usluga radi praćenja i analize korišćenja naše usluge i kontaktiranja Vas.
 • Za poslovne transfere: Možemo deliti ili preneti Vaše lične informacije u vezi sa, ili tokom pregovora o, bilo kakvom spajanju, prodaji sredstava preduzeća, finansiranju ili akviziciji celog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji.
 • Sa povezanim preduzećima: Možemo deliti Vaše informacije sa našim povezanim preduzećima, pri čemu ćemo od tih preduzeća zahtevati da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezana preduzeća uključuju našu matičnu kompaniju i bilo koje druge podružnice, partnera u zajedničkom poduhvatu ili druge kompanije koje kontrolisamo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.
 • Sa poslovnim partnerima: Možemo deliti Vaše informacije sa našim poslovnim partnerima kako bismo Vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • S drugim korisnicima: Kada delite lične informacije ili na drugi način imate interakciju u javnom prostoru sa drugim korisnicima, te informacije mogu biti vidljive svim korisnicima i mogu biti javno distribuirane izvan naše usluge.
 • Uz Vaš pristanak: Možemo otkriti Vaše lične informacije u druge svrhe uz Vaš pristanak.

Čuvanje Vaših ličnih podataka

 • Kompanija će čuvati Vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Čuvaćemo i koristiti Vaše lične podatke u meri koja je potrebna da bismo ispunili naše zakonske obaveze (na primer, ako smo obavezni da zadržimo Vaše podatke kako bismo ispunili primenjive zakone), rešili sporove i sproveli naše pravne sporazume i politike.
 • Kompanija će takođe čuvati podatke o korišćenju u svrhe internih analiza. Podaci o korišćenju se obično čuvaju kraće vreme, osim kada se ovi podaci koriste za jačanje sigurnosti ili poboljšanje funkcionalnosti naše usluge, ili kada smo zakonski obavezni da zadržimo ove podatke duži vremenski period.

Prenos Vaših ličnih podataka

 • Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se na radnim mestima kompanije i na bilo kojim drugim mestima gde se strane uključene u obradu nalaze. To znači da se ove informacije mogu preneti — i održavati — na računarima van Vaše države, provincije, zemlje ili druge upravne jurisdikcije gde zakoni o zaštiti podataka mogu biti drugačiji od onih u Vašoj jurisdikciji.
 • Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti, praćen Vašim dostavljanjem takvih informacija, predstavlja Vaš pristanak na taj prenos.
 • Kompanija će preduzeti sve razumne korake kako bi se obezbedilo da se Vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i nijedan prenos Vaših ličnih podataka neće se odvijati ka organizaciji ili zemlji osim ako postoje adekvatne kontrole, uključujući bezbednost Vaših podataka i drugih ličnih informacija.

Brisanje Vaših ličnih podataka

 • Imate pravo da obrišete ili zatražite da Vam pomognemo u brisanju ličnih podataka koje smo prikupili o Vama.
 • Naša usluga može omogućiti da izbrišete određene informacije o Vama iz samih postavki usluge.
 • Možete ažurirati, izmeniti ili izbrisati Vaše informacije u bilo koje vreme tako što ćete se prijaviti na svoj nalog, ako ga imate, i posetiti odeljak postavki naloga koji Vam omogućava upravljanje Vašim ličnim informacijama. Takođe nas možete kontaktirati kako biste zatražili pristup, ispravku ili brisanje bilo kojih ličnih informacija koje ste nam pružili.
 • Napomena, međutim, da možda moramo zadržati određene informacije kada imamo pravnu obavezu ili zakonsku osnovu za to.

Otkrivanje Vaših ličnih podataka

 • Poslovne transakcije Ukoliko Kompanija učestvuje u spajanju, akviziciji ili prodaji imovine, Vaši lični podaci mogu biti preneti. Obavestićemo Vas pre nego što Vaši lični podaci budu preneti i postanu predmet drugačije Politike privatnosti.

Pravosudne aktivnosti

 • U određenim okolnostima, Kompanija može biti obavezana da otkrije Vaše lične podatke ako je to zakonom propisano ili u odgovoru na validne zahteve javnih vlasti (npr. sud ili vladina agencija).

Drugi pravni zahtevi

 

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj veri da je takva radnja neophodna radi:

 • Ispunjavanja zakonske obaveze
 • Zaštite i odbrane prava ili imovine Kompanije
 • Sprečavanja ili istraživanja mogućih nepravilnosti u vezi sa uslugom
 • Zaštite lične sigurnosti korisnika usluge ili javnosti
 • Zaštite od pravne odgovornosti

Bezbednost Vaših ličnih podataka

 • Bezbednost Vaših ličnih podataka je važna za nas, ali imajte na umu da nijedan način prenosa putem interneta ili elektronskog čuvanja nije 100% siguran. Dok se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljive metode za zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost dece

 • Naša usluga nije namenjena osobama mlađim od 18 godina. Svesno ne prikupljamo lično prepoznatljive informacije od osoba mlađih od 18 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je Vaše dete pružilo lične podatke, molimo vas da nas kontaktirate. Ako saznamo da smo prikupili lične podatke od osobe mlađe od 18 godina bez provere roditeljskog pristanka, preduzećemo korake da te informacije uklonimo sa naših servera.
 • Ako nam je potrebna saglasnost kao pravni osnov za obradu Vaših informacija i Vaša zemlja zahteva saglasnost roditelja, možda ćemo zatražiti saglasnost Vaših roditelja pre nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Linkovi ka drugim veb-sajtovima

 • Naša usluga može sadržavati linkove ka drugim veb-sajtovima koji nisu pod našom kontrolom. Ako kliknete na link treće strane, bićete preusmereni na sajt te treće strane. Toplo preporučujemo da pregledate Politiku privatnosti svakog sajta koji posetite.
 • Mi nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kog veb-sajta treće strane.

Izmene u Politici privatnosti

 • Možemo povremeno ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavestićemo vas o bilo kakvim promenama postavljanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.
 • Obavestićemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na našoj usluzi pre nego što promene stupe na snagu i ažurirati datum “Poslednje ažuriranje” na vrhu ove Politike privatnosti.
 • Preporučuje se da redovno pregledate ovu Politiku privatnosti kako biste pratili eventualne promene. Promene u ovoj Politici privatnosti stupaju na snagu kada budu objavljene na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati putem e-pošte: kontakt@sastavi.me