Scrum Master – Maestro Dobrih Odnosa

Jednu od ključnih uloga u agilnom timu ima Scrum Master. On nema direktnu odgovornost za isporučeni rezultat, ali je zadužen da obezbedi da sve funkcioniše “glatko” i bez stresa. 

“Gluvi telefoni” predstavljaju vežbu još iz osnovne škole, kada smo pokušavali da prenesemo informaciju između nekoliko osoba u nizu. Uvek nam je bilo zabavno, jer se na kraju izgovore totalno drugačije reči od početnih. Zatim, tokom života, shvatili smo da čak i komunikacija između samo dve osobe može biti često pogrešno protumačena. Zato su razgovor, pojašnjenje i traženje potvrde druge strane da se razumemo, neophodni kako bismo izbegli neprijatne situacije i negativne posledice. Na poslu je jasna i brza komunikacija vrlo važna za realizaciju projekta i za dobre međuljudske odnose.

Scrum Master se može uporediti sa trenerom fudbalskog tima

U agilnim organizacijama, pored Product Ownera, koji je zadužen za proizvod, ključnu ulogu u timu nosi Scrum Master, koji je zadužen za proces. Kako je scrum u osnovi “self-correcting”, a timovi kompleksni adaptivni sistemi (CAS), potreban je kontinuirani rad sa ljudima na prilagođavanju i unapređenju procesa. Ljudi čine glavni fokus, jer se agilni koncept zasniva na samo-organizujućim, kros-funkcionalnim timovima. U takvom okruženju, da bi proces neometano tekao, neophodno je da postoji međusobno razumevanje i konstantna razmena informacija. Ovde do izražaja dolazi značaj dobrog Scrum Mastera. Specifičnost ove uloge je u tome što nema konkrentu i direktnu odgovornost za isporučeni rezultat, ali maestralno stvara uslove i odnose koji omogućavaju izvršenje. Scrum Master se može slikovito uporediti sa trenerom fudbalskog tima. Njegova uloga je da pomaže igračima da postanu bolji, da ih savetuje, da predloži strategije i vizije – kako mogu zajedno najbolje da igraju. Ali, kada počne utakmica, sami igrači su odgovorni za način na koji igraju na terenu. 

Takva je isto uloga Scrum Mastera u poslovnom timu – on pomaže da se na ispravan način primenjuje scrum, kako bi ceo proces besprekorno funkcionisao i na kraju bio isporučen proizvod koji će zadovoljiti klijente/kupce. Scrum Master je uključen u sve aktivnosti i sastanke, sa ciljem da optimizuje ceo proces, upravo tako što je izdvojen od tima i može da sagleda širu perspektivu. 

Faze u kreiranju tima

Iskusan Scrum Master treba da prilagođava svoj pristup u skladu sa specifičnostima i zrelosti tima. Još je psiholog Bruce Tuckman identifikovao nekoliko faza u kreiranju tima: Forming, Storming, Norming i Performing (FSNP). Nazivi ovih faza opisuju pshihološki razvoj članova tima, kroz koji prolaze dok rade na projektu: 

Formiranje (Forming) je početna faza kada se tim upoznaje kao grupa pojedinaca, ali još uvek im nedostaje jasnoća u vezi zajedničkog cilja i ličnih odgovornosti

– Oluja (Storming) je druga faza kada nastaju sučeljavanja između članova tima koji pokušavaju da pronađu svoje mesto u timu i često se raspravljaju. 

Standardizacija (Norming) je treća faza koja se odnosi na uspostavljanje konsenzusa i dogovora između članova tima

Izvršna faza (Performing) kada tim ima jasnu strategiju i viziju i može autonomno da funkcioniše i rešava probleme.

Scrum Master State of Mind

Cilj svakog Scrum Mastera da da ima tim koji je samostalan u izvršavanju (Performing) i kreiranju vrednosti. Da bi došao u tu željenu fazu, Scrum Master kao lider tima mora da nauči, ovlada modelom “Scrum Master State of Mind”, kao i da ga implementira. To je set znanja iz četiri glavne oblasti, koje se koriste u različitim situacijama, u zavisnosti od potreba tima: 

Učenje i mentorstvo (Teaching and mentoring) – “Objasniću ili dati savet”. U početku, bitno je da se pojedinci, timovi i cela organizacija nauče kako da pravilno primenjuju Agile. Za to je potrebna promena načina razmišljanja, tako što se dele primeri dobre prakse, uče se novi modeli i pomaže se ljudima u usavršavanju.

Uklanjanje prepreka (Removing impediments) “Ja ću to uraditi za vas”. Ovo je ključna aktivnost Scrum Mastera, jer na taj način otklanja frustracije tima. Naravno, samo kada je to neophodno, jere je ideja stvoriti samostalan, samo-organizujući tim

Moderiranje (Facilitating) – preuzimanje inicijative i vođenja sastanaka. Scrum Master treba da zna kako da održava komunikaciju efikasnom i produktivnom. Na sastancima, on pomaže članovima tima da se slože i zajedno dođu do odluke (iako je sam ne donosi). 

Treniranje (Coaching) – “Šta ćeš uraditi povodom toga?” Ovo je pristup za zrele timove, koje treba održavati u formi uspešnog tima. Coach ovde postavlja pitanja, kako bi tim shvatio šta i kako treba uraditi, a ne daje im primere i savete. 

Praćenje i posmatranje (Observing) – pored ova četiri pristupa, važno je pomenuti i ovu aktivnost, koju dobar Scrum Master mora kontinuirano da sprovodi, bez obzira na to u kojoj fazi irazvoja se tim nalazi. To je polazna tačka za svaki gore navedeni pristup. Kvalitetna i detaljna analiza uvek pomaže da se u različitim situacijama odreaguje prikladno.

Osobine idealnog Scrum Mastera

Ako bismo opisivali idealnog Scrum Mastera (poznatog još i kao Servant Leader, Scrum Parent…), on bi posedovao sledeće osobine: 

– Analitičar koji može detaljno da sagleda situaciju, da proceni osobe i shvati “zašto” se nešto radi

Planer koji ima širu sliku i može da pretpostavi koji su sledeći koraci da bi proces tekao

– Mirotvorac koji može da pomogne timu da reši bilo koji konflikt

– Empata koji dobro sluša, razume i pomaže svakom članu tima da se integriše

Psiholog koji otkriva “blind spots” tj. skrivene tačke kako pojedinaca, tako i tima

– Osoba od poverenja sa kojom se mogu otvoreno i iskreno podeliti sve informacije

Moderator na sastancima koji, iako nema tehnička znanja, vodi tim, postavlja pitanja, navodi na prave zaključke i dovodi do najboljeg rešenja

Zaštitinik tima koji objektivno čuva izvršioce (development tim) od preopterećenja i ad hoc zahteva

Promoter agilnog načina poslovanja koji svojim ličnim primerom potvrđuje u praksi sprovođenje scrum vrednosti (commitment, courage, focus, respect, openness) 

– Optimista koji prenosi pozitivnu energiju, ohrabruje i veruje da se sve može rešiti. 

Možete ga zvati kako želite, ali sigurno vam je potreban!

Sve u svemu, Scrum Master pomaže timu da realizuje projekat, u okruženju koje minimizira stres. Ova uloga se može i drugačije zvati, ali je potrebna svakoj organizaciji, bilo da je agilna ili ne, jer u srž stavlja neophodnost emocionalne inteligencije (EI). Za dugoročan uspeh kompanije, rast i inovacije, bitno je zadovoljstvo svih članova. Naročito sada, u nestabilnom i izrazito promenljivom svetu, veoma je važno negovati tim. Posvećeni menadžeri, tim lideri, HR-ovi, podržavaju organizaciju tako što iskreno grade dobre međuljudske odnose, sa željom da zaposleni ostanu srećni, motivisani, uključeni i produktivni.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest